Tisk

Ochrana potrubí

potrubí_Prosek

Samoregulační topné kabely instalované firmou tokara s.r.o. Vám pomáhají také proti zamrznutí například vodovodního potrubí rozvodů bytových či rodinných domů.

V zimě hrozí při nízkých teplotách reálné nebezpečí, že zamrznou a popraskají vodovodní, požární či olejová potrubí. Aplikace samoregulačních topných kabelů na podzemní i nadzemní potrubí zamrznutí velmi spolehlivě zabrání.

Samoregulační topné kabely udržují na potrubí požadovanou teplotu a voda či vysoce viskózní kapaliny v technologických i domovních rozvodech tak zůstanou i při mrazech tekoucí. Instalované samoregulační topné kabely je však nutno zaizolovat tepelnou izolací, samotný kabel zamrznutí nezabrání.